ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์อุดมพร ธีระวิริยะกุล ที่มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่  ให้การต้อนรับ อาจารย์อุดมพร  ธีระวิริยะกุล ที่มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมนำชมห้องบริการต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่