ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลารกร เยี่ยมชมและเข้ามาช่วยบริหารจัดการห้องสมุด ให้กับโรงเรียนสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายมานพ กันโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง และคณะครูโรงเรียนสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร ที่มาเยี่ยมชมและเข้ามาช่วยบริหารจัดการห้องสมุด