ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ "ดารารัศมี รำฦก ครั้งที่ ๒"

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ "ดารารัศมี รำฦก ครั้งที่ ๒" ณ ห้องประชุม ๑ อาคารรวมและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่