ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ถ้ำหลวงนางนอน..มหัศจรรย์แห่งรัก ปาฏิหาริย์แห่งโลก"

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่  เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ถ้ำหลวงนางนอน..มหัศจรรย์แห่งรัก ปาฏิหาริย์แห่งโลก" ณ ร้านสุดสะแนน (คันคลองชลประทาน) ซึ่งเป็นผลงานของ คุณไพฑูรย์ พรหมวิจิตร หรือนามจริง 'ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว’ เขาคือกวี นักเขียนล้านนาที่หลายคนรู้จัก และเคยเป็นนักวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มายาวนาน จนมีผลงานหนังสือที่โดดเด่นหลายด้าน ทั้งประวัติศาสตร์ล้านนา, ตั๋วหนังสือเมือง, งานศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหนังสือกวีนิพนธ์ออกมาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ทั้งไร้ฉันทลักษณ์ และฉันทลักษณ์ กาพย์ กลอน โคลงล้านนา เป็นต้น และงานกวีนิพนธ์ชุด “ริมฝั่งแม่น้ำยม” ของเขาได้รับรางวัลดีเด่น ลูกโลกสีเขียว ปี ๒๕๕๕