ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมงานรำลึกถึงถนอม ไชยวงษ์แก้ว และมอบรางวัลถนอมไชยวงษ์แก้วครั้งที่ ๒

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมงานรำลึกถึงถนอม ไชยวงษ์แก้ว และมอบรางวัลถนอมไชยวงษ์แก้วครั้งที่ ๒ ประเภทบุคคล และบทกวี ณ ห้องสมุดถนอมแพรสวนเหยิมเหยิม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่