ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วม ฟังเสวนา หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในพิธภัณฑ์” (Community Engagement at Museums)

วันอังคารที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในพิธภัณฑ์” (Community Engagement at Museums) โดยมีวิทยากร ดร.โจแอนน์ ฮิปโปลิต (Joanne Hyppolite, Ph.D.) ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน กรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการทั่วสหรัฐอเมริกา คุณลี-อายุ จือปา  ผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการ กาแฟอาข่า อ่ามา และคุณสุวารี วงค์กองแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)