ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปี ณ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่