ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร จัดพิธีทำบุญไหว้ศาลปู่ย่า และศาลพระภูมิเจ้าที่

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร จัดพิธีทำบุญไหว้ศาลปู่ย่า และศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี