ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ เข้ารดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ เข้ารดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปี