ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิดษก เชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ Smart library to Smart society

วันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิดษก เชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ Smart library to Smart society ณ ห้องประชุมดอยหลวงและดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่