ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.)​ กิจกรรมอบรมจัดตั้ง อส.มศ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่  โดยมี นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ  และนายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแม่ฮ่องสอนเม้าเทนอินน์แอนด์รีสิร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน