ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน แม่โจ้บุ๊คแฟร์ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน แม่โจ้บุ๊คแฟร์ ๒๕๖๒ ซึ่งมีกำหนดจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้