ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ ๑๐๘ ปี

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ ๑๐๘ ปี โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในสังกัดกรมศิลปากร ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทั้งนี้มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม อดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และผู้แทนหน่วยงาน เข้าแสดงความยินดีด้วย