ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมชมการแสดงละครประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ขุนช้าง – ขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ

วันเสาร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมชมการแสดงละครประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ขุนช้าง – ขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานการแสดงละครประจำปี 2562 รอบปฐมทัศน์ ซึ่งการแสดงแบ่งเป็น ๒ ช่วง การแสดงวิพิธทัศนา รำเทิดพระเกียรติ ชุดเทิดไท้องค์ราชัน การแสดงรังสรรค์ศิลป์ ถิ่นล้านนา และการแสดง ขุนช้าง ขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ ณ โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่