ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมชมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรี จากสำนักการสังคีต การบรรเลงดนตรีสากล เนื่องในงาน ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมชมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรี จากสำนักการสังคีต การบรรเลงดนตรีสากล เนื่องในงาน ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทั้งนี้มีผู้บริหารกรมศิลปากร และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก