ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมงาน กิจกรรมเปิดพื้นที่การเรียนรู้สื่อสาธารณะ ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ “ฝุ่น-ควัน-ฉัน-เธอ”

วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมงาน กิจกรรมเปิดพื้นที่การเรียนรู้สื่อสาธารณะ ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ “ฝุ่น-ควัน-ฉัน-เธอ” เเละ งานประกาศผล โครงการสื่อศิลป์ ปี ๗ ตอน ภัยพิบัติ ณ ม่อนภูผาแดง บ้านแม่ป๋าม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่