ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่องข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์ฅนไท (ยอง ยวน ลื้อ เขิน ไต)

วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่องข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์ฅนไท (ยอง ยวน ลื้อ เขิน ไต) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์สังคมของฅนไทกลุ่มต่าง ๆ  ณ ห้องอาหาร บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรรี่ จำกัด