ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านในหัวข้อ ปิ่นเขลางค์ : รอยโหว่ในประวัติศาสตร์ โดยมีคุณบุญวรรณี(บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์) เป็นวิทยากรและผู้แต่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านในหัวข้อ ปิ่นเขลางค์ : รอยโหว่ในประวัติศาสตร์ โดยมีคุณบุญวรรณี(บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์) เป็นวิทยากรและผู้แต่ง ในงานกิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ ๒๕ ณ เวทีกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่