ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

คณะครู โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำฐานกิจกรรมการเรียนรู้ห้องบริการต่าง ๆ

วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครู โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ จำนวน ๓๗ คน เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำฐานกิจกรรมการเรียนรู้ห้องบริการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเพ้นท์หน้าหรรษา  ที่คั่นหนังสือ D.I.Y เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ การค้นคว้า การแสดงออก และความสามัคคี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนระดับปฐมวัย