ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Talk หนังสือเพื่อการตื่นรู้ ตอน ตื่นรู้สู่ธุรกิจเพื่อสังคม กับ คุณลี เจ้าของร้านกาแฟอาข่า อ่ามา

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Talk หนังสือเพื่อการตื่นรู้ ตอน ตื่นรู้สู่ธุรกิจเพื่อสังคม กับ คุณลี เจ้าของร้านกาแฟอาข่า อ่ามา (Aka Ama Coffee) โดยมีคุณพรทิพย์ นิ่มวงศ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ และน.ส.พิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นการร่วมพูดคุย เรียนรู้แนวคิด ชีวิต และตัวตน ของคุณลี ผ่านการทำธุรกิจกาแฟเพื่อสังคม