ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอาสา “อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ” ตอน ก้าวสู่โลกภายในไปกับเด็ก ๆ

วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอาสา “อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ” ตอน ก้าวสู่โลกภายในไปกับเด็ก ๆ จะดีแค่ไหน ถ้าเราฝึกให้น้อง ๆ ก้าวสู่โลกภายในฝึกไปเรียนรู้จักตัวเองตั้งแต่เด็ก ๆ โดยมีผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ