ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอาสาวิชาการเงินสำหรับเด็กๆ ตอน เกมเศรษฐี ๔.๐

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอาสาวิชาการเงินสำหรับเด็กๆ ตอน เกมเศรษฐี ๔.๐ ทั้งนี้ทางกลุ่มแมลงปออาสา เชื่อว่าถ้าเราได้เรียนรู้วิชาการเงินตั้งแต่เด็กๆ ช่วยในการตัดสินใจการใช้เงิน และรู้จักวิธีการใช้เงินที่ถูกต้อง สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขาไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งของวัตถุ หรือเป็นพวกวัตถุนิยม ไม่ตามแฟชั่นจนเกินไป และไม่มองคนที่ภายนอก รวมถึงไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น และในวันหนึ่งเค้าจะนำวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีครูเอิร์ธ ผู้ที่สามารถเกษียณได้ในชีวิตจริง จะมาย่นย่อจักรวาล วิชาการเงินที่เกิดจากประสบการณ์จริงผ่านการเล่นเกมส์ง่ายๆ เพื่อสร้าง Money Skill ให้กับน้องๆ  ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่