ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งขาติฯ เชียงใหม่ ปิดทำการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จะปิดทำการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗     ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้ และเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ ๑๕ กรกฏาคม 2557 
Ratchamangkhalapisek National Library of Chiang Mai will closed on July 11-14, 2014 for Asanha Bucha Day  and Buddhist Lent Day. The Library open agian on July 15, 2014