ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอเชิญใช้ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลรายงานการประชุมสภาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอเชิญใช้ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลรายงานการประชุมสภาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสามารถ คลิกได้ที่นี่ หรือ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=mp_meeting2558