ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ครั้งที่ ๒

รายละเอียดผลงาน :  ครั้งที่ ดำเนินการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์  2558 

สถานที่ :  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ต.พระสิงห์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน  300  คน