ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

แนะนำหนังสือใหม่ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่จัดให้บริการ ณ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ จำนวน ๖๓ รายการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าชมหนังสือใหม่พร้อมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" หรือ "หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ " นอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมรายการหนังสือแนะนำประจำเดือนพร้อมรายละเอียดและบรรณานิทัศน์ได้ที่ "เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ หัวข้อ "คลังวิชาการ > E-Book > หนังสือแนะนำ" หรือ หนังสือแนะนำประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการหนังสือตัวเล่มจริงได้ที่ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาทำการปกติ : วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  ปิดวันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ