ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

  หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ จำนวน ๒๒๒ เล่ม โดยสามารถเข้าชมหนังสือแนะนำพร้อมรายละเอียดได้ที่นี่...

 

"รายชื่อหนังสือใหม่พร้อมภาพหน้าปกทั้งหมด" ที่นี่...

           นอกจากนี้สามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ได้ที่ "ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ" หรือ "เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ" โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามหนังสือใหม่ประจำเดือน ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของทางหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ได้ทั้งทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Facebook หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่