ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ห้องหนังสือทั่วไป ๑

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

          ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่จัดให้บริการ ณ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ จำนวนทั้งหมด ๔๐ รายการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าชมหนังสือใหม่พร้อมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”  หรือ หนังสือใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมรายการหนังสือแนะนำประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดและบรรณานิทัศน์ได้ที่ เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่  หัวข้อ “คลังวิชาการ > E-Book >หนังสือแนะนำ”  หรือ  หนังสือแนะนำทั้งหมด หรือ หนังสือแนะนำ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และสามารถใช้บริการหนังสือตัวเล่มจริงได้ที่ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ หอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป