ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ จำนวน ๑๗๓ เล่ม โดยสามารถเช้าชมหนังสือแนะนำพร้อมรายละเอียดได้ที่นี่...

 

"รายชื่อหนังสือใหม่พร้อมภาพหน้าปกทั้งหมด" ที่นี่

โดยสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ที่ "ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ" หรือ เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ   ผู้ใช้บริการสามารถติดตามหนังสือใหม่ประจำเดือน ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของทางหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ได้ทั้งทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Facebook หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่