ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ปิดทำการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จะปิดทำการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2557   ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 10 ถึงวันพุธที่ 13 สิงหาคม  2557  และเปิดทำการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่  14 สิงหาคม  2557 


Ratchamangkhalapisek National Library of Chiang Mai will closed on August  10-13, 2014 for Mother's  Day  (H.M. The Queen's Birthday). The Library open agian on August 14, 2014