ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมงาน 20 ปีสืบสานล้านนา ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมงาน 20 ปีสืบสานล้านนา ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดห้องจัดแสดงเอกสารโบราณ และการเสวนา ในหัวข้อ "สล่าล้านนากับการศึกษาเชียงใหม่ " โดย อาจารย์นุสรา เตียงเกตุ, สล่าสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์, ผศ.บุญรัตน์ ณ วิชัย ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ตัดตุง ทำโคม เอกสารล้านนา ศิลปะเชิงช่าง workshop ย้อมฮ่อม และภูมิปัญญาอื่นๆ อีกมากมาย จากสล่าล้านนาในสาขาต่างๆ มากมาย