ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณในการปฏิบัติงานด้านเอกสารโบราณ : การอ่านอักษรมอญจากเอกสารโบราณ ประจำปี 2560

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณในการปฏิบัติงานด้านเอกสารโบราณ : การอ่านอักษรมอญจากเอกสารโบราณ ประจำปี 2560  ณ พรไพลินริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี ระว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2559