ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ โดยมีประชาชนนำบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กเป็นจำนวนมาก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่