ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากรร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2560

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.50 น. หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากรร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา พร้อมนี้ได้เลี้ยงต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเลี้ยงแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ที่ได้เกิดในเดือนธันวาคม และมกราคม