ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคคลากร ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคคลากร ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อปรึกษา แนวทางในการทำงาน ชี้แจงผลการดำเนินงานในแต่ฝ่ายที่ผ่านมา พร้อมทั้งการวางแผนการทำงานในรอบเดือนถัดไป นอกจากนี้ยังได้นำคำแนะนำของท่านอธิบดีกรมศิลปากรที่ได้มาตรวจเยี่ยมหอสมุดแห่งชาติฯ  เชียงใหม่ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น