ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยได้นำกิจกรรมไปร่วมในงาน ได้แก่ กิจกรรม ประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา และ กิจกรรมอู้คำเมืองเป็นภาษาอังกฤษเจ้า โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก