ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน ร่วมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับท่านอธิบดีกรมศิลปากรและคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559