ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นำทีมบุคลากรหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 30 พ.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น. หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นำทีมบุคลากรหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีนางสาวเพ็ญพิชชา กาญจนะประโชติ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เป็นครูเต้นนำแอโรบิค เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สำหรับการจัดกิจกรรมออกกำลังกายครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ให้ทุกกระทรวงใช้เวลาว่างจัดกิจกรรมออกกำลังกายในหน่วยงาน