ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ร่วมกับโครงการวิจัย "เครือข่ายวิจารณ์ศิลปะ : การวิจารณ์และพัฒนา" อบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์แก่คนรุ่นใหม่ ในหัวข้อการวิจารณ์เชิงบริบท โดย อ.บดินทร์ เทพรัตน์ (ปัญญามูฟวี่คลับ) เป็นวิทยากร

หอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ร่วมกับโครงการวิจัย "เครือข่ายวิจารณ์ศิลปะ : การวิจารณ์และพัฒนา" อบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์แก่คนรุ่นใหม่ ในหัวข้อการวิจารณ์เชิงบริบท โดย อ.บดินทร์ เทพรัตน์ (ปัญญามูฟวี่คลับ) เป็นวิทยากร  ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่