ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ จัดแสดงนิทรรศการเนื้อหาเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัย

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ จัดแสดงนิทรรศการเนื้อหาเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อเมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนามาตั้งแต่ในอดีต และเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยจัดแดงนิทรรศการฯ บริเวณโถงทางเดินชั้น 2 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 29 มกราคม 2560