ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ภาพหมูอ้วนสีชมพู สวมหมวกสีฟ้าแก่ร้านภูฟ้า พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย ความว่า"สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ สวัสดีปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน เรื่องหมูหมูอย่าคิดว่าเป็นหมู พิเคราะห์ดูไม่มีอะไรง่าย รายละเอียดซับซ้อนและมากมาย ปัญญาฉายส่องให้ทำได้ดี ปีกุนหรือปีหมูดูให้แน่ ว่าของแท้งามเลิศเกิดศักดิ์ศรี กุศลกรรมเป็นทุนหนุนชีวี ให้สุขีปีหมูอยู่ยั่งยืน" พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย "สิรินธร"