ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) ประจำปีพุทธศักราช 2548

 

ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) ประจำปีพุทธศักราช 2548 โดยมีหัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมในพิธี โดยในงานมีการแสดงพิธีพระราชทานเพลิงศพ 1.เป็นการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เพื่อบูชาคุณพ่อครู โดยนำผลงานของพ่อครูมาจัดเป็นการแสดงในชุด "ใต้ร่มพระบารมีเภรีก้องฟ้า" มีการแสดงรวม 4 ชุด ประกอบด้วย ฟ้อนผาง ฟ้อนสาวไหมแมงโบ้ง ฟ้อนเจิง ฟ้อนฉาบ โดยใช้กลองจัย และดนตรีพื้นเมืองประกอบกัน 2.การแสดงกลองจัย และกลองล้านนา ลงข่วงฟ้อนบูชาคุณพ่อครู ซึ่งลูกศิษย์ทุกท่านทุกสายจะร่วมแสดงบูชาคูณพ่อครูด้วย ณ ฌาปนกิจสถาน สุสานสันกู่เหล็ก ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่