ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00น. หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคุณทัทยา อนุสสรราชกิจ คุณองอาจ ฤทธิ์ปรีชา จากชมรมอักษราชีพ และคุณอัมรินทร์ เปล่งรัศมี จากคณะละครชุมชนกั๊บไฟ

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00น. หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคุณทัทยา อนุสสรราชกิจ คุณองอาจ ฤทธิ์ปรีชา จากชมรมอักษราชีพ และคุณอัมรินทร์ เปล่งรัศมี จากคณะละครชุมชนกั๊บไฟ ที่มาเยี่ยมชมหอสมุดฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันที่ 18 -19 มกราคม 2560