ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

12 สิงหาคม วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

     หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เชิญชวนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 "ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่