ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เชิญชวนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ "ทรงพระเจริญ" ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่