ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม (ครั้งแรก ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 - จนถึงปัจจุบัน)

รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม (ครั้งแรก ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 - จนถึงปัจจุบัน) เป็นหนึ่งในรางวัลออสการ์โดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ที่มอบให้กับภาพยนตร์แอนิเมชัน รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมได้มอบครั้งแรกในปีค.ศ. 2001 ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้จะมอบก็ต่อเมื่อมีภาพยนตร์แอนิเมชั่นอย่างน้อย ๘ เรื่องออกฉายในปีนั้น ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจะต้องมีความยาวมากกว่า ๗๐ นาทีจึงจะถือว่าเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวปานกลาง (Feature films) ภาพยนตร์แอนิเมชันทั้งหมดที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะถูกเลือกให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเพียง ๓ เรื่องเท่านั้น หากในปีนั้นมีภาพยนตร์แอนิเมชันมากกว่า ๑๕ เรื่อง จะมีภาพยนตร์แอนิเมชันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ๕ เรื่อง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา