ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี : ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๗) - ครั้งที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐)

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี : ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๗) - ปัจจุบัน
รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ไทย ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆ ในแต่ละปี

"พระสุรัสวดี" เป็นเทพีแห่งความรู้ และภาษา ของอินเดีย เป็นผู้อุปถัมภ์ การศิลปะ การดนตรี และการศึกษา ออกแบบโดยนายจิตร บัวบุศย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเพาะช่าง โดยความเห็นชอบของนายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร จึงเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น รางวัลพระสุรัสวดี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน และ พระราชทานรางวัล ในงานประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อผู้จัดงาน และผู้รับพระราชทานรางวัล เป็นอย่างสูง เมื่อสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยรื้อฟื้นพิธีมอบรางวัลขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า "รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี" ตราบจนปัจจุบัน