ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

มหามิ่งคลการสืบราชสันตติวงศ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัขกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของประเทศไทย

มหามิ่งคลการสืบราชสันตติวงศ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัขกาลที่  10  แห่งราชวงศ์จักรี ในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของประเทศไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่