ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560

เนื่องจากในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งกำหนดเพื่อให้ลูกศิษย์ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชา โดยคําขวัญวันครูประจำปี 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560 ดังนี้ "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"