ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ และนางปุญญิศา ครินชัย พนักงานสถานที่ เป็นครูเต้นนำแอโรบิค

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ และนางปุญญิศา ครินชัย พนักงานสถานที่ เป็นครูเต้นนำแอโรบิค เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สำหรับการจัดกิจกรรมออกกำลังกายครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ให้ทุกกระทรวงใช้เวลาว่างจัดกิจกรรมออกกำลังกายในหน่วยงาน